درخواست قیمت و سفارش کارتن

مشخصات درخواست کننده

مشخصات کارتن درخواستی

توجه : در صورتی که جعبه و یا کارتنی با طرحی به غیر از مدل استاندارد B01 نیاز دارید. می توانید از صفحه طراحی های کارتن ، از کد مدل مورد نظر خود جهت انتخاب در فرم زیر مطلع شوید.

جهت مشاهده بهینه وب سایت کارتن سبز لازم است از مرورگر بروز استفاده نماييد. لطفاً از بين مرورگرهاي زير يکي را انتخاب و پس از نصب مجدداً به وب سایت کارتن سبز مراجعه نماييد.

IE Logo Chrome Logo Firefox Logo Opera Logo Safari Logo